Formularz rejestracyjny - Akredytacjahttps://drive.google.com/file/d/1N0D_FzbhvjOZ1k-L0TXJIE6WTISdfdCL/view?usp=sharing

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO** informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest SOLD OUT AGENCJA MAGDALENA DUBRAWSKA z siedzibą w Warszawie przy ​ul. Ludwika Rydygiera 8/18, kod pocztowy 01-793​ ​(dalej: my). Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przyznawania akredytacji dziennikarskich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, organizatorom. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Twoich danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania akredytacji na imprezę.